ถุงหูหิ้ว ตรามงกุฎ หนา

T-Shirt Bag | Crown B rand

bag

Code

Barcode

Size

น้ำหนัก/แพ็ค

จํานวนมัด/กระสอบ

G59W

8858817020214

5"x 9"

55 กรัม

30

G611W

8858817020221

6"x 11"

90 กรัม

20

G614W

8858817020238

6"x 14"

120 กรัม

15

G715W

8858817020245

7"x 15"

150 กรัม

12

G816W

8858817020252

8"x 16"

200 กรัม

12

G918W

8858817020269

9"x 18"

280 กรัม

8

G1220W

8858817020276

12"x 20"

470 กรัม

5