มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่แพร่ระบาดจากหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย โดยเฉพาะสถานการณ์ที่กำลังแพร่ระบาดในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ณ ปัจจุบัน
 
ทางไทยนำจึงเพิ่มมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน ลูกค้า ตลอดจนผู้ที่มาติดต่อที่บริษัทฯ
 
อีกทั้งยังเพื่อไม่ให้กระทบต่อการผลิตสินค้าและกำหนดการส่งมอบ ดังนั้นทางบริษัทจึงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดดังนี้

 

 1. จัดให้มีการคัดกรองพนักงานก่อนเข้าพื้นที่โรงงาน โดยใช้อุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงาน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และติดสติกเกอร์สีต่างๆบริเวณหน้าอกที่ชุดยูนิฟอร์ม เพื่อชี้บ่งว่าได้รับการตรวจสอบก่อนเข้าโรงผลิตและผลผ่านเรียบร้อยแล้ว ท่านใดมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไปนั้น ห้ามเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ฝ่ายผลิตโดยเด็ดขาด  โดยมีการดำเนินการส่งตัวไปยังห้องพยาบาล เพื่อตรวจสอบประวัติ และเฝ้าระวัง หากพบว่ามีความเสี่ยง และ มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก เจ็บหน้าอก จะรีบนำส่งตัวไปโรงพยาบาลโดยทันที
   
 2. จัดให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ผ่านการคัดกรองผ่านอุโมงค์พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนเข้าพื้นที่ผลิต
   
 3. จัดให้มีแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเข้มข้น 75% ไว้ให้ตามบริเวณต่างๆ และทางเข้าห้องผลิต เช่นทางเข้า-ออกโรงผลิต คลังสโตร์/จัดส่ง จุดสแกนนิ้วทำงานออฟฟิศ หน่วยงานต่างๆ รวมถึงบริเวณอ่างล้างมือ
 4. จัดให้พนักงานมีการแต่งกายให้ถูกกฏระเบียบ สวมใส่หมวก บัตรพนักงาน หน้ากากอนามัย และมีการกำหนดให้เปลี่ยนหน้ากากอนามัยอย่างสม่ำเสมอ โดยพนักงานสามารถไปเบิกได้ที่ห้องสโตร์กลาง

 5. จัดให้แม่บ้านทำความสะอาดบริเวณที่สัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ด้ามจับ ประตู ราวบันได อ่างล้างมือ ฝาบานตู้ล็อคเกอร์ และผ้าม่านสีเหลือง  โดยการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ Alkyl Benzyl Dimethyl Ammonium Chloride (ADBAC)  โดยมีความถี่ในการทำความสะอาดทุกชั่วโมง

 6. โรงอาหาร มีการจัดโต๊ะรับประทานอาหารรูปแบบใหม่ ให้มีระยะห่างประมาณ 1 เมตร หรือนั่งช่องเว้นช่อง โดยนำกล่องมากั้นและติดป้าย “ห้ามนั่ง” กำกับไว้ที่โต๊ะ

 7. ให้ความรู้ คำแนะนำ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ มีการจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์หรือช่องทางให้ความรู้ในการป้องกันและการลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ให้กับพนักงานและผู้บริหารทราบ

 

กระบวนการคัดกรองทั้งหมดนี้ ทางไทยนำได้เริ่มดำเนินการทั้ง 2 ช่วงรอบทำงานของพนักงาน รอบเช้า 7:00 และ รอบกลางคืน 18:00
โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วง เดือนมีนาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน
และมีการปรับขั้นตอน การคัดกรองอย่างต่อเนื่องตามหลักปฎิบัติของกระทรวงสาธารณสุข

*** หมายเหตุขั้นตอนการคัดกรองเป็นรูปแบบวีดีโอ กด >>> ตรงนี้ <<<