ทำความรู้จักถุงพลาสติกชีวภาพ หรือ ไบโอพลาสติก BioPlastic

ความแตกต่างระหว่างพลาสติก Compostable / พลาสติก Degradable / และพลาสติก OXO

พลาสติก Compostable คือ พลาสติกที่สลายตัวได้ตามธรรมชาติ โดยจะสามารถสลายตัวกลายเป็นสารชีวมวล น้ำและ คาร์บอนไดออกไซด์ได้ในสภาพที่เหมาะสม เช่น ในกองปุ๋ยหมักหรือในดิน โดยไม่ทิ้งสารตกค้างต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน Compostable Standard

พลาสติก Degradable คือ พลาสติกที่แตกสลายโดยสิ่งแวดล้อม เช่น แสงแดด หรือจุลินทรีย์ในดิน กลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่มักใช้คำว่า “Degradable Bag” หรือคำว่า “OXO Biodegradable” ซึ่งเป็นพลาสติกธรรมดาที่ใส่สารเติมแต่งเพื่อให้แตกตัวง่ายขึ้น แต่ทำให้เป็นไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อมเร็วขึ้น

พลาสติก OXO คือ พลาสติกจากปิโตรเลียมที่ใส่สารเติมแต่งจำพวก OXO หรือ Metal Salts เข้าไปทำให้เกิดการแตกตัวเมื่อเจอกับแสงแดด แสงยูวี หรือ ความร้อน ซึ่งทำให้เกิดเป็นไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อมเร็วกว่าพลาสติกธรรมดากว่า 100 เท่า โดยผู้ผลิตบางรายใช้คำว่า EDP (Environmental Degradable Plastic) แทนคำว่า OXO Biodegradable
 

การสลายตัวได้ตามธรรมชาติใน “สภาวะที่เหมาะสม” นั้น คำว่า “สภาวะที่เหมาะสม” หมายถึงอะไร

สภาวะที่เหมาะสมในการสลายตัวขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ความชื้น จุลินทรีย์ เช่น สภาวะ Standard ในกองปุ๋ยหมักอินทรีย์มาตรฐานอุณหภูมิภายในกองตามธรรมชาติจะอยู่ที่ 55-60 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ 50-55% โดย PLA และ BioPBS ที่ผ่านมาตรฐาน Compostable Standard จะสลายตัวได้ภายในประมาณ 180 วัน

 

เมื่อพลาสติกชีวภาพสลายตัวได้ตามธรรมชาติ จะมีไมโครพลาสติกปนเปื้อนหรือไม่

ไม่มีไมโครพลาสติกปนเปื้อน เพราะโมเลกุลของพลาสติกชีวภาพเหล่านั้นจะสามารถสลายตัวได้ในธรรมชาติจนกลายเป็นสารชีวมวล H2O และ CO2 ในที่สุด

 

มาตรฐานที่ใช้รับรองฉลาก GC Compostable เป็นของประเทศอะไร และรับรองคุณสมบัติด้านใดเป็นพิเศษ

มาตรฐาน ASTM D6400 : มาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา
มาตรฐาน EN13432 : มาตรฐานของประเทศในยุโรป
มาตรฐาน ISO 17088 : มาตรฐานสากล

 

หากสัตว์ทะเลกินพลาสติก Compostable เข้าไป จะเป็นอันตรายหรือไม่

พลาสติกไม่ใช่อาหารของคนหรือสัตว์ หากกินเข้าไป อาจเป็นอันตรายได้ ทั้งนี้ พลาสติก Compostable เมื่ออยู่ใน ธรรมชาติจะสลายตัวกลายเป็นสารชีวมวล, h2o และ co2 ในเวลาที่สั้นลงกว่าพลาสติกธรรมดา

 

การรณรงค์ให้ผู้บริโภค ใช้พลาสติกชีวภาพถือเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนหรือไม่

พลาสติกมีหลายชนิดและควรใช้ให้เหมาะสม พลาสติกชีวภาพก็เช่นเดียวกัน ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการใช้พลาสติกชีวภาพ คือ พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (Single Use Plastic) เพราะพลาสติกชีวภาพสามารถสลายตัวได้และลดปัญหาปริมาณขยะที่เกิดขึ้น รวมถึงเป็นพลาสติกที่มีอายุสั้นลง สลายตัวได้ตามธรรมชาติได้เร็วกว่าพลาสติกทั่วไป เท่ากับเป็นการลดโอกาสของการตกลงไปในสิ่งแวดล้อมเช่น แหล่งน้ำ หรือทะเล

 

สลายตัวตามธรรมชาติได้ 100% จริงหรือไม่

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกชีวภาพที่สลายตัวได้ จะสามารถสลายตัวกลายเป็นสารชีวมวล น้ำ และคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ในสภาพที่เหมาะสม เช่น ในกองปุ๋ยหมักหรือ ในดิน โดยไม่ทิ้งสารตกค้างต่อสิ่งแวดล้อม

 

ระยะเวลาในการสลายตัว

ที่แน่นอนสามารถสลายตัวกลายเป็นสารชีวมวล น้ำ และคาร์บอนไดออกไซด์ได้ในสภาพที่เหมาะสม เช่น ในกองปุ๋ยหมักภายในประมาณ 180 วัน หรือในดินภายในประมาณ 2 ปี โดยไม่ทิ้งสารตกค้างต่อสิ่งแวดล้อม

 

บรรจุภัณฑ์ที่มีฉลาก GC Compostable เป็น Food Grade หรือไม่

เป็น Food Grade และได้รับการรับรองว่า ปลอดภัยในการใช้สัมผัสอาหาร

 

ราคาของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ 

สินค้าที่มีฉลาก GC Compostable ผลิตจากพลาสติกชีวภาพที่สลายตัวได้ตามธรรมชาติ แม้มีราคาสูงกว่าสินค้าจากพลาสติกปิโตรเลียมอยู่บ้าง แต่หากพิจารณาเรื่องข้อดีด้านสิ่งแวดล้อม นับว่าคุ้มค่ากว่า

 

 

 

 GC Compostable product label

GC Compostable product label

GC is committed to developing products that are environmentally friendly and compostable.
The Compostability is base on the standard of ASTM D6400, EN 13432 or ISO 17088

 

 

Reference:  https://www.pttgcgroup.com/en/markets-innovations/markets/trusted-mark
http://nstda.or.th/rural/public/100%20articles-stkc/39.pdf