2021-01-27 00:11:07

บรรจุภัณฑ์เพื่อผู้ประกอบการใหม่

บรรจุภัณฑ์เพื่อผู้ประกอบการใหม่ Packaging Solution For New Entrepreneur

2021-01-27 00:11:07

พลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพ...นวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว

พลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพ...นวัตกรรมเพื่อโลกสีเขียว พลาสติกที่มีการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ จุลินทรีย์ หรือแบคทีเรีย ที่มีอยู่ในธรรมชาติ ซึ่งเมื่อย่อย สลายหมดแล้ว จะเหลือเพียงน้ํา และ มวลชีวภาพ

2021-01-27 00:11:07

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19